TSR Poland Sp. z o.o. posiada około 10 000 ton atestowanych blach grubych produkcji Huty Częstochowa.

Blachy zostaną udostępnione do sprzedaży w portalu po 2 500 ton w czterech kampaniach.
Transakcja będzie odbywać się wyłącznie internetowo, przez dedykowaną do tego stronę www.blacheo.pl,
której operatorem jest Portmetal Sp. z o.o.

Po złożeniu zamówienia oraz opłaceniu faktury proformy, otrzymają Państwo formularz awizacyjny.
Blachy będą przygotowane do odbioru najwcześniej w trzecim dniu roboczym od momentu otrzymania poprawnej awizacji. Wszystkie blachy znajdują się na terenie walcowni blach grubych Huty Częstochowa.
Odbiory blach są możliwe w dni robocze w godzinach 6.00 – 9.00.
Samochody bez poprawnej awizacji nie będą wpuszczone na teren Huty.
Koszt transportu blach jest po stronie odbiorcy.

Informujemy, że na terenie Huty obowiązuje regulamin bezpieczeństwa Huty Częstochowa.

Zapraszamy do współpracy!