W przypadku, gdy blachy nie zostaną odebrane zgodnie z terminem wskazanym w regulaminie, kupujący zostanie obciążony kosztami magazynowania tj. 0,15 pln/kg za każdy dzień.