Szanowny Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 roku będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony osobowych RODO – (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

W praktyce poniżej informujemy co oznacza dla Pani/ Pana RODO. Dbanie o Pani/ Pana dane jest dla nas priorytetem dlatego poniżej przekazujemy najważniejsze informacje o zmianach:

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych, jest Portmetal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Przetwarzamy Pani/ Pana dane aby świadczyć usługi związane z serwisem blacheo.pl.

Przetwarzamy Pani/ Pana dane aby :

 1. zrealizować zamówienie, transport i rozliczyć zamówienie ( art. 6 ust. 1 lit t b RODO)
 2.  w celu ewentualnych reklamacji i ewentualnych innych roszczeń ( art. 6 ust 1 lit f RODO )

Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzenia danych osobowych.

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych tj. TSR Poland Sp. z o.o. w celu realizacji płatności.
Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynosi maksymalnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynęła płatność podatku w związku z umową zawartą za pomocą Serwisu.
Każda osoba, których dane dotyczą i są przetwarzane ma następujące uprawnienia :
prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
prawo do uzyskania kopii danych
prawo do sprostowania danych
prawo do usunięcia danych
prawo do ograniczenia przetwarzania
prawo do przenoszenia danych
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
prawo wycofania zgody
prawo do skargi
Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia a ich nie podanie uniemożliwi realizację zamówienia.
Skontaktować się z Administratorem można

 • forma pisemna
  Adres: Portmetal Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 41-303, ul. Budowlanych 6/1
 • poczta elektroniczna
  Adres email: biuro@blacheo.pl
 • telefonicznie
  539950868